Wojciech Jędrzejewski

Założyciel Agencji
Codex_logo_130x32

Z wykształcenia polonista, były dziennikarz, wydawca, autor wielu publikacji książkowych i prasowych, scenariuszy filmowych, producent filmowy, wykładowca w zakresie fotografii, autor fotografii, coach, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

CSR

Coraz powszechniej wymaga się od przedsiębiorstw działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu /CSR/. Trafne sformułowanie polityki społecznej przedsiębiorstwa jest kluczem do realizacji skutecznych działań i prowadzenia dialogu z interesariuszami. Uczestniczymy w procesach tworzenia, formułowania zasad i treści programów CSR oraz wspieramy naszych Klientów w zakresie raportowania niefinansowego wg obowiązujących przepisów dopasowując ich formę do potrzeb i wymagań danej organizacji. www.raportroczny.com.pl

Oferujemy naszym Klientom:

  • opracowanie sprawozdań niefinansowych wg wymagań Ustawy o rachunkowości
  • wsparcie przy tworzeniu strategii CSR
  • analizę pól i dobór aktywności społecznie użytecznych
  • opracowywanie korporacyjnego Kodeksu Dobrych Praktyk oraz polityk zgodnych z wymaganiami Ustawy o rachunkowości
  • współpracę z organizacjami pozarządowymi

Biuletyn firmowy

Komunikacja wewnętrzna kreuje współczesną kulturę korporacyjną. Buduje wśród pracowników motywację do pracy, identyfikację i integrację z firmą, a także lojalność oraz podnosi poziom satysfakcji pracowników.

Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji wewnętrzną jest biuletyn firmowy. Stanowi on wsparcie dla kadry zarządzającej w komunikacji z pracownikami.

Oferujemy pełny zakres usług począwszy od opracowania metodologii, organizacji pracy kolegium redakcyjnego, wyboru tytułu, określenia tematyki, prace redakcyjne, opracowania graficznego zarówno wersji drukowanej i elektronicznej.

W ramach realizacji biuletynu doradzamy w zakresie komunikacji wewnętrznej.

Corporate PR

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku posiadanie wiarygodnego wizerunku staje się wartością o kapitalnym znaczeniu dla każdej firmy. Często właśnie wizerunek przesądza o przewadze konkurencyjnej, a w konsekwencji o korzyściach biznesowych. Grupa Codex oferuje Państwu wysoką jakość serwisu Corporate PR.

Tworzymy strategie komunikacji korporacyjnej. Realizujemy nasze wspólne działania w oparciu o precyzyjnie dopasowane i skuteczne techniki oraz bardzo dobrą znajomość rynku. Zasadą działania naszej firmy jest tworzenie, interdyscyplinarnych zespołów realizujących poszczególne projekty. Oferujemy spójną ofertę komunikacyjną dotyczącą produktów, usług i wizerunku firm.

Nasz zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, potwierdzone zrealizowanymi projektami dla wielu przedsiębiorstw z różnych branż. Tworzymy strategie komunikacji zarówno korporacyjnej, jak i marketingowej, towarzysząc naszym Klientom w ich realizacji. Zatrudniamy wykwalifikowane grono specjalistów, doświadczonych managerów, redaktorów, projektantów i grafików.

Corporate Communications

opracowanie strategii komunikacji korporacyjnej

doradztwo w zakresie Employer branding’u

budowanie korzystnych relacji z różnymi grupami interesariuszy

.

organizacja wydarzeń specjalnych

organizacja konferencji, śniadań oraz briefingów prasowych

zarządzanie kryzysem komunikacyjnym, tworzenie crisis manual
.

tworzenie dokumentów, w tym bazowego materiału informacyjnego i Q&A

komunikatów oraz materiałów prasowych i ich dystrybucja, redagowanie pism i odpowiedzi

organizacja szkoleń medialnych
.

media relations

pełnienie funkcji
rzecznika prasowego

kontakty z mediami
.

tworzenie witryn internetowych

produkcja raportów rocznych, magazynów oraz biuletynów korporacyjnych

doradztwo w zakresie inicjatyw promocyjnych podejmowanych przez Klienta

opracowywanie koncepcji i rozwiązań kreatywnych w ramach realizacji kampanii medialnych

scenariusz, grafika, teksty dla komunikacji programu, produkcja filmowa, sesje fotograficzne

Szczególne doświadczenia posiadamy w następujących branżach: telekomunikacji, finansach, paliwach, budownictwie, energetyce. Zrealizowaliśmy także wiele kompleksowych projektów dla sportu.

Fotografia i film

Komunikacja to nie tylko słowo pisane czy mówione, to także obraz, niejednokrotnie bardziej sugestywny. Wizerunek budujemy nie tylko poprzez publikacje tekstów, kontakty z mediami, ale także poprzez fotografię i film.

Grupa Codex współpracuje z czołowymi polskimi fotografami.

Dlatego oferujemy swoim Klientom najwyższej jakości:

  • fotograficzną dokumentację działalności firmy
  • portrety menedżerów i pracowników
  • kalendarze przy użyciu fotografii
  • wystawy fotograficzne w siedzibie firm i na zewnątrz jako eventy promocyjne

Korporacyjne Kolekcje Sztuki

Pomagamy firmom w gromadzeniu przez nie dzieł sztuki współtworząc ich korporacyjne kolekcje. Podnoszą one wartość finansową firm i kształtują prestiżowy wizerunek marki nadal tak rzadki w Polsce, a tak bardzo ceniony.

Własne kolekcje stworzyło wiele marek światowych. Przykładem mogą być kolekcje zbudowane przez J.P. Morgan Chase, Deutsche Bank, UBS Bank czy Bank ING, którego oddział w Polsce zgromadził kolekcję kilkuset dzieł młodych krajowych artystów. Jako przykład tego rodzaju działalności należy wskazać także BMW i konsekwentnie od lat  budowaną przez tą markę kolekcję fotografii przy okazji corocznie organizowanego, największego światowego salonu fotografii jakim jest Paris Photo. Imponujące kolekcje sztuki w Polsce zbudowały między innymi rodziny Staraków, Grażyna i Jan Kulczyk czy Jarosław Przyborowski.

Pomagamy w opracowaniu strategii zakupów, w czynnościach formalnoprawnych z tym związanych w oparciu o analizę rynku dzieł sztuki. Pomagamy w ich magazynowaniu, dokumentowaniu i katalogowaniu oraz ich ekspozycji i oprawie.

Klienci

Zaufały nam spółki notowane na giełdzie z branży bankowości, finansów, telekomunikacji, budownictwa, transportu i przemysłu. Realizowane przez nas wspólnie z Klientami projekty były docenione i wyróżnione w kraju i za granicą.

Zobacz. Niewidome Dzieci.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA z Warszawy produkcją spotu promocyjnego zainaugurowało start nowej kampanii społecznej. W rolach głównych wystąpiła Danuta Stenka oraz podopieczna Stowarzyszenia 3,5-letnia Ola.

CEL

Głównym celem kampanii społecznej „Zobacz. Niewidome dzieci.” jest objęcie kompleksową opieką dzieci niewidomych, słabowidzących i ich rodzin oraz wczesne wykrywanie niepełnosprawności wzrokowej i jej zapobieganie.

PRO BONO

W warszawskim studiu produkcyjnym Daylight został nakręcony spot promocyjny pod tytułem „Kto to?”. Scenariusz do filmu napisała Anna Witarzewska, Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”, za reżyserię odpowiedzialny był Olaf Tryzna z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Wsparcia od strony technicznej użyczyła Warszawska Szkoła Filmowa, a producentem była Grupa Codex. Serwis fotograficzny i kreację graficzną wykonał Maciej Jędrzejewski. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację kampanii wzięły udział pro bono.

Zespół odpowiedzialny za realizację kampanii społecznej:
„Zobacz. Niewidome dzieci.”

Osiągnięcia

Otrzymaliśmy m.in. następujące nagrody: Złote Orły Polskiej Reklamy – dwukrotnie, Nagrody Specjalne Vidical – pięciokrotnie, Nagrodę IDEA Forma, Nagrodę Związku Banków Polskich – trzykrotnie, Nagrodę The Best Annual Report, Biuletyn Roku, ZoomArt, Kampania Społeczna Roku.

GRUPA CODEX

ul. Czereśniowa 19 A

02-457 Warszawa

Tel./fax. +48 22 868 73 95

[email protected]

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Fotografie: K. Atys, K. Gierałtowski, M. Jędrzejewski, Z. Rytka